Đà Lạt – the city of love

26/07/2012 nhatkhoa 0

Đà Lạt – the city of love Tourism Vietnam–Đà Lạt (Vietnamese pronunciation: [ɗâː làːt] , or Dalat, (pop. 206,105 as of 2009, of which 185,509 are urban inhabitants) is the capital […]